Enkeltsykdommer
Velg sykdom:
Velg statistikk:


Aids

Nominativ meldingsplikt til MSIS fra august 1983. Meldes etter internasjonale kriterier for Aids-definerende sykdommer. Kriteriene gjennomgikk de første årene mindre endringer, men har vært uforandret siden 1993.Lenke til mer informasjon